Seizoenstip - Fort Ruigenhoek


Illustratie: Emma Heijerman

Nooit is er gestreden op de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de mooiste, meest uitgebreide en best bewaard gebleven waterlinie van Nederland, die dit jaar mogelijk de status van Unesco Werelderfgoed krijgt. Maar er is wel een overeenkomst gesloten: het Pact van Ruigenhoek.

Op 15 november 2017 tekenden 14 partijen in de provincie Utrecht voor de gezamenlijke bescherming, ontwikkeling en het vergroten van de bekendheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor miljoenen is de linie opgeknapt en toegankelijk gemaakt. Bijvoorbeeld met de aanleg van het Waterliniepad: een 350 km lange wandeling langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een linie met 95 forten, maar ook bunkers, sluizen en kanalen. Zij vertellen het verhaal van water als bondgenoot bij de verdediging van Nederland. Je kunt het fort Ruigenhoek bezoeken tijdens rondleidingen en evenementen zoals de Open Monumentendagen en tijdens Festival Tweetakt (podium- en beeldende kunst).

#seizoenstip #janoosterman #wintereditie2020

Featued Posts 
Recent Posts 
Find Me On
  • Facebook Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
  • YouTube Long Shadow
  • Instagram Long Shadow
Other Favotite PR Blogs
Serach By Tags